Mennesker

Tall, grafer og fakta er viktige, men de holder ikke for å vekke til live følelser eller skape reaksjon eller handling.

Alle mennesker
Profil

Frank Lynum

Seniorrådgiver

Frank har erfaring med posisjonering av selskaper og toppledere, strategisk historiefortelling, utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og krisehåndtering for kunder. Han har 17 års erfaring fra Aftenposten, særlig fra næringslivsredaksjonen. Der ble han god på å formidle kompliserte finans- og økonominyheter sånn at folk forstår dem, og han har opparbeidet seg et bredt nettverk i norsk næringsliv.

Som featurejournalist i A-magasinet fikk Frank ytterligere kompetanse i å fortelle historier som berører leseren. Som forfatter har han skrevet den uautoriserte biografien «Steinrik» om Stein Erik Hagen. Han har også mye erfaring fra blant annet omstilling og harde nedbemanningsprosesser i Aftenposten og Schibsted-konsernet. Da satt han på den andre siden av bordet og forhandlet med ledelsen. Det har gitt ham inngående kjennskap til hvordan et stort, internasjonalt selskap drives og utvikles.

Frank er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og journalist fra Journalisthøyskolen i Oslo.

Kontakt Frank