Mennesker

Alle mennesker
Profil

Marianne Krey-Jacobsen

Seniorrådgiver

Marianne Krey-Jacobsen har over ti års erfaring fra utenrikstjenesten og Verdensbanken. Hun har jobbet mye med strategisk kommunikasjon, politisk analyse og arrangementsvirksomhet. Hun har vært stasjonert i Kina, Singapore, USA og Italia, og har jobbet tett med norsk næringsliv i utlandet, med et særlig fokus på saker knyttet til bærekraft og det grønne skiftet.

Marianne har bred erfaring som strategisk rådgiver for toppledere, både i UD og i styret i Verdensbanken. I tillegg har hun jobbet mye med krisehåndtering, både for bedrifter og myndigheter.

Marianne har mastergrad i internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk fra det franske eliteuniversitetet Sciences Po, og har gått UDs aspirantkurs. Hun behersker fransk, italiensk, engelsk, tysk, portugisisk og spansk.

Kontakt Marianne