Tjenester

Vi i Storm Communications har vår ekspertise innen selskapskommunikasjon, historiefortelling og politisk kommunikasjon. Vi er strategiske og har operativ gjennomføringskraft:

Posisjonering

 • Strategisk kommunikasjonsrådgivning
 • Historiefortelling
 • Undersøkelser og analyser
 • Leder- og talspersonstrategi
 • Handlingsplaner og operativ bistand
 • Medietrening

Krisekommunikasjon

 • Kommunikajonsstrategier og beredskapsplaner
 • Operativ bistand
 • Medietrening og -håndtering

Endringskommunikasjon

 • Kommunikasjonsstrategier og tiltaksplaner
 • Budskapsplattform
 • Medietrening

Finansiell kommunikasjon

 • Fusjoner og oppkjøp
 • Børsnoteringer
 • Finansiell PR
 • Investor relations
 • Mediehåndtering

Samfunns og myndighetskontakt

 • Politisk analyse og posisjoneringsstrategi
 • Bistand og råd i politiske prosesser og rammebetingelser
 • Interessentkartlegging
 • Utforming av høringssvar og utredninger

Bærekraftkommunikasjon

 • Bærekraftstrategi
 • Operativ bærekraftkommunikasjon